Een volk van lofprijzing - een getuigenis

bidden 300x200

Toen mij gevraagd werd een kort getuigenis te geven over lofprijzing, herinnerde ik mij spontaan een ‘woord’ dat we kregen tijdens de eerste vijfdaagse in Hoogstraten, nu meer dan 21 jaar geleden. Dat woord luidde: ‘In de stilte spreek Ik tot uw hart, maar in de lofprijzing ben Ik zegenend en genezend aanwezig’.
Dat woord is in mij blijven klinken en van toen af heb ik de Heer gevraagd dat heel mijn dag een loflied mocht zijn voor Hem.
De Heer, die altijd naar ons bidden luistert, heeft mijn gebed gehoord. Het is enkel omdat ik niet luisterde en dacht dat ik alles zelf moest doen, dat het zoveel jaren geduurd heeft, vooraleer ik tot echte lofprijzing kwam. Gaandeweg, ervoer ik de verhoring van mijn gebed.
Als ik nu naar die weg terugkijk, een weg van vallen en weer opstaan, zie ik hoe de Heer, doorheen alles, echt zegenend en vooral genezend heeft gewerkt. Telkens ik nu mijn hart op de Heer richt, welt er spontaan een loflied in mij op, en iedere keer opnieuw ervaar ik zijn bevrijdende kracht. Vooral als ik in moeilijke momenten de Heer loof en prijs komt er een blijheid over mij waardoor ik de dingen in een ander licht mag zien. Niet dat de moeilijkheden er niet meer zijn, maar ik kan er beter tegenop, omdat ik nu toelaat dat de Heer mij helpt.
De Heilige Geest liet mij in de loop van de tijd een nieuwe dimensie van de lofprijzing zien, door mij aan het einde van een loflied zó vrij te maken dat woorden van lof zomaar opwellen vanuit mijn hart.
De Heer geeft in overvloed: dat mocht ik in de groep met Pinksteren ervaren toen er over mij gebeden werd om een diepere werking van de Heilige Geest. Iemand kreeg het volgende woord: ‘Ik geef je alles wat je nodig hebt om van je leven één lofprijzing te maken’.
Als de Heer ons oproept om een volk van lofprijzing te zijn, dan geeft Hij ons ook de middelen daartoe. Als wij die uitnodiging aannemen en ons hart op Hem richten, zullen we in zijn kracht een volk van lofprijzing worden en zal, altijd opnieuw, in ons klinken: 'U wil ik loven Heer met héél mijn hart. Ik zal verhalen van uw grote daden; uw Naam wil ik bezingen. U bent voor mij de oorzaak van mijn vreugde. Alleluia!’

(Cecilia Buelens)