Jezus volgen - een getuigenis

JezusvolgenIk schrok toen ik vanmorgen het evangelie hoorde in de eucharistie. Het is het verhaal van drie mensen die Jezus willen volgen (Lucas 9,57-62). Zij komen zeggen aan Jezus dat zij Hem willen volgen. Jezus zegt niet: 'Oh, wat ben Ik blij. Kom maar vlug mee', maar: 'Ik heb niets waarmee Ik u het leven gemakkelijk kan maken. Ik heb zelf geen nest of geen rotsholte, zoals de dieren, om te schuilen'. Aan de tweede die Hem wil volgen, maar die voorstelt om eerst nog zijn vader te begraven, zegt Hij zonder omwegen: 'Laat de doden hun doden begraven'. En aan de derde sollicitant, die eerst nog afscheid wil nemen van zijn familie, laat Jezus verstaan dat wie voor Hem kiest, dat achterwege moet laten.

'Harde taal toch van Jezus', ging het door mijn hoofd. Zou de president van het seminarie vandaag ook zo radicaal zijn wanneer zich nog een zeldzame jongeman komt aanbieden voor priesterstudies? Zou er geen kleine opstand uitbreken in het klooster, wanneer de overste zou weigeren dat een medezuster of -broeder of pater komt vragen om naar de begrafenis van vader of moeder te gaan?

Terwijl ik zo een beetje zat te mopperen tegen de Heer dat het toch niet menselijk is wat Hij vraagt, viel mij het woord te binnen dat wij op onze gebedsavond ontvingen. Het staat bij Matteüs 6,33-34: 'Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij'.
In die passage heeft Jezus het over kleding en eten en drinken. Allemaal dingen waarover wij ons zoveel zorgen maken. En Jezus zegt daarover: 'Al die dingen worden anders als u Mij radicaal volgt'.

Er begon een lichtje te branden bij mij. Zou het waar zijn dat - als ik echt deuren en vensters openzet voor de genade van God - veel van de dingen waarvan ik wakker lig, mij niet meer zo in beslag zouden nemen? Als ik echt zou leven vanuit Gods Liefde, is het dan echt nog zo belangrijk dat ik op vaders begrafenis aanwezig ben? Of wil Jezus mij duidelijk maken dat ik vanuit mijn onvoorwaardelijke keuze voor Hem, veel dichter bij vader zou zijn, dan wanneer ik lijfelijk aanwezig ben? Of wil Hij misschien zeggen dat ik pas écht afscheid kan nemen van mijn vader, nadat ik voor Hem heb gekozen, omdat ik dan weet dat ik vader ontmoet in Zijn Liefde?
Is dat ook niet zo met mijn familie? Ga ik ze ook niet liever zien, nadat ik voor Jezus gekozen heb?
En al mijn bezit dan: mijn huis, mijn auto, mijn kleren, noem maar op: zal ik niet gelukkiger zijn met veel minder als ik eerst voor Hem kies?
Zou het dát zijn wat Jezus bedoelt met die radicale keuze voor Hem? Ik zal het er allemaal bij krijgen, als ik radicaal voor Hem kies!

En ja, als ik luister naar getuigenissen van mensen die de keuze voor de Heer gemaakt hebben, dan hoor ik die verhalen.
De ene vertelt van een grote ruzie met vader, die bijgelegd is nadat hij echt is beginnen bidden in plaats van zijn vader te willen overtuigen van zijn eigen groot gelijk.
Een andere vertelt dat zij moeder echt heeft kunnen loslaten onder invloed van het lofgebed. Zij hoeft niet meer elke dag naar moeder te gaan vanuit een onzekerheid haar te missen. Zij voelt moeder in haar hart.
En nog iemand vertelt hoeveel lieve mensen er op zijn weg gekomen zijn, sinds Hij voor de Heer gekozen heeft.
Iemand anders kan gerust een belangrijke voetbalmatch missen om naar de gebedsgroep te gaan.
En nog anderen komen los van alcohol en drugs, sinds de Heilige Geest over hen kwam.

Toen dacht ik: 'Dat is de vrijheid van de kinderen Gods'! Als ik Hem echt laat doen in mijn leven, dan kom ik los van zoveel zogezegd onmisbare dingen in mijn leven en word ik vrij voor wat de Heer belangrijk vindt. Dan leer ik anders omgaan met mijn aardse vader. Ik moet hem niet meer 'begraven' om er van af te zijn. Dan zijn mijn familieleden en mijn vrienden op een heel andere manier met mij verbonden. Ik hoef niet lijfelijk bij hen te zijn om met hen mee te leven. En de dingen zoals geld, kledij en alle comfort wegen niet meer op tegen die schat die ik gevonden heb: het Koninkrijk van God in mijn leven.

De liefde van God maakt mij vrij en blij. Ik heb gekozen voor Hem en Hij vult heel mijn leven. Mijn relatie met mijn ouders, mijn familie, vrienden en collega's, mijn verlangen naar eten, drinken en kleren komen in een ander licht te staan. Mijn leven wordt veel vrijer: minder moeten, minder verlangen, meer genieten van wat ik heb, minder afzien van wat ik niet heb; minder janken, veel meer danken.

Alles wordt nieuw.

(Antoon Anckaert)