Bisschoppen en religieuze bewegingen versterken samenwerking (bron Kerknet)

Brief aan de bisschoppen (integrale tekst in het Engels)

Geschenk van de voorzienigheid

In Rome werd op dinsdag 14 juni 2016, Iuvenescit Ecclesia voorgesteld, een brief van de Congregatie van de Geloofsleer aan de bisschoppen wereldwijd. De brief wordt beschouwd als het eerste belangrijke schrijven van de congregatie sinds het aantreden van paus Franciscus. Daarin worden de nieuwe religieuze bewegingen en de bisschoppen opgeroepen tot nauwere samenwerking. Tegelijk moeten zij ervoor zorgen dat hun onderlinge relatie wordt uitgeklaard. De Kerk in het algemeen moet erover waken dat de charismatische dimensie niet ontbreekt in het kerkelijke leven en in de verkondiging van de Kerk.

Kardinaal Müller2Kardinaal Gerhard Ludwig Müller, de prefect van de congregatie, noemde deze bewegingen en nieuwe gemeenschappen vanmorgen bij de voorstelling van de publicatie, verwijzend naar paus Joannes Paulus II een teken van de voorzienigheid. Hij ziet in hen de Heilige Geest werkzaam om het evangelie met de hele wereld te delen. Tegelijk onderstreepte de Duitse curiekardinaal dat deze nieuwe religieuze bewegingen de fase van volwassenheid hebben bereikt. Dat moet resulteren in grotere waardering en hun integratie in de lokale kerken en parochies. Deze brief moet een aansporing zijn in die richting. De brief bevat een oproep van de congregatie tot een sterkere controle van de nieuwe bewegingen door de bisschoppen. Daarbij moeten bisschoppen waken over de charismatische gaven van nieuwe religieuze bewegingen. Het betreft vooral:

- de inzet voor de verkondiging van het evangelie

- trouw aan het katholieke geloof en het kerkelijk leergezag

- echte gemeenschap met de Kerk, in het bijzonder trouw aan de paus en samenwerking bij kerkelijke initiatieven

Hiërarchische en charismatische gaven

De brief maakt een onderscheid tussen de hiërarchische en charismatische gaven voor het leven van de Kerk. Die hiërarchische gaven worden door de kerk geschonken bij de wijding, terwijl de charismatische gaven geschenk zijn van de Heilige Geest. Beiden zijn in harmonie met elkaar en complementair, aldus luvenescit Ecclesia. De volwassenheid van de bewegingen blijkt onder meer uit hun waardering voor en hun integratie in het leven van de katholieke Kerk. De slotpassage geeft nog toelichting over de verschillende vormen van kerkjuridsche erkenning van deze bewegingen, op basis van het kerkelijk recht.

Brief aan de bisschoppen (integrale tekst in het Engels). Gepubliceerd op dinsdag 14 juni 2016 - 14:47

 

Marc Meirsman, interdiocesaan verantwoordelijke voor de KCV

schreef, in een reactie, op donderdag 16 juni 2016

 
Over de Charismatische Vernieuwing:
  • Paulus VI (1975):"Een kans voor de Kerk".
  • Joannes Paulus II (1987):"Een welsprekende uiting van de vitaliteit van de Kerk".

  Hij deed een krachtige oproep tot een algemene verspreiding van de pinksterspiritualiteit.

  • Paus Franciscus (juni 2014 & februari 2015): "Deel de genade van de doop in de Geest met allen!"

  "Vier met mij het gouden jubileum van de Charismatische Vernieuwing in Rome"              (Pinksteren 2017).